blanko_strook_820x10px

Stichting Collectief Advies

stichting Collectie Advies

Stichting Collectief Advies is een stichting van en voor deelnemers. De deelnemers zijn bedrijven en adviseurs die zich bezig houden met duurzaamheid en verduurzaming. Het doel is kennisdeling, samenwerking en het creëren van synergie in duurzaam bouwen en leven.

Wat kunnen opdrachtgevers en de deelnemers van stichting Collectief Advies voor elkaar betekenen:

  • Brainstorming: vrijblijvend oriënterende gesprekken tussen de opdrachtgever en deelnemers;
  • Advies: uitbrengen van voorlopige of definitieve adviezen aan opdrachtgevers door de deelnemers;
  • De deelnemers kunnen als intermediair optreden tussen opdrachtgever en adviserende partijen;
  • De deelnemers kunnen als intermediair optreden tussen opdrachtgever en uitvoering/implementatie.

Bent u een opdrachtgever?  Wilt u deelnemer worden?